Nowe zasady opłacania składek
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 01 2020 09:26:31
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikające z tego ograniczenia oraz wydanymi zaleceniami władz naczelnych Związku, PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim postanowił o umożliwieniu wnoszenia obowiązujących na 2020 r. składek członkowskich poprzez przelew na konto bankowe właściwego koła PZW. Możliwość opłacenia składek członkowskich na 2020 r. poprzez przelew dotyczy wyłącznie składek pełnych oraz wyłącznie osób, które w 2019 r. były członkami Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim. Poniżej numer konta:

Koło Miejskie PZW nr 30
98 1240 3145 1111 0000 2786 0386


W tytule przelewu należy wpisać:

Składki na 2020 r., imię i nazwisko, karta wędkarska nr …., Koło PZW nr 30

Członkowie zwyczajni Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim wnoszą roczną pełną składkę członkowską w łącznej wysokości 220,-zł. Łączna składka członkowska jest sumą składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 100,- zł oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 120,- zł.

Członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim: odznaczeni srebrną lub złotą odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat oraz członkowie PZW w wieku: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat (pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat), wnoszą roczną pełną ulgową składkę członkowską w łącznej wysokości 122,-zł. Łączna składka członkowska jest sumą składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 50,- zł oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 72,- zł.

Członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim: odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami oraz młodzież do lat 16, wnoszą roczną pełną ulgową składkę członkowską w łącznej wysokości 43,-zł. Łączna składka członkowska jest sumą składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 25,- zł oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 18,- zł.

Osoba, która dokonała opłaty składek przelewem na konto bankowe koła PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia terminowego (druk zezwolenia znajduje się w załączniku poniżej) oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów potwierdzenia uiszczenia obowiązujących składek na 2020 r. w formie papierowej oraz karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej PZW.

Zezwolenia terminowe na amatorski połów ryb posiadają określoną datę ważności do dnia 30.06.2020 r. W związku z powyższym członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim, którzy zdecydowali się na opłacenie składek przelewem, zobowiązani są do zgłoszenia się w dogodnym terminie do skarbnika macierzystego koła PZW, w celu: zdania zezwolenia za 2019 r. i wydrukowanego zezwolenia terminowego na 2020 r, pobrania właściwego zezwolenia na 2020 r., dokonania wklejenia do legitymacji członkowskiej PZW znaków składek na 2020 r. oraz dopełnienia innych wymaganych obowiązków wynikających z przynależności do danego koła PZW.

Druk zezwolenia terminowego => Tutaj


Rozszerzona zawartość newsa